s 1 cms

joomlamd

JOOMLA !

Joomla, CMS - Content Menagment System (u slobodnom prevodu - sistem za upravljanje sadržajima ) je sigurno jednan od najpoznatijih open sourse aplkacija . Veliki broj nagrada i priznanja potvrđuje visok kvalitet i pouzdanost ovog sistema.Joomla je aplikacija napisana ...

DETALJNIJE ...

werp

WORDPRESS

WordPress, je platforma koja se najčešce koristila za izradu blogova, ali u poslednje vreme sve češće se susrećemo sa WordPress –om kao kompletnim open source CMS- Content Menagment System . Nastao je 2003. godine i ubrzo je postao najpopularniji blogging tool, vremenom ova zajednica se proširivala ....

DETALJNIJE ...

drupal

DRUPAL

Drupal je open source CMS koji omogućava brzo i jednostavno organizovanje i upravljanje sadržajima sa velikim mogućnostima proširivanja i nadogradnje. Durpal se najčeđće koristi za izradu velikih i kompleksnih web site-ova . Durpal je besplatni softverski paket i za njegovu  ...

DETALJNIJE ...

PS

PRESTASHOP

PrestaShop je E-commerce platforma za razvoj internet prodavnice. PrestaShop je osnovan 2007. godine i trenutno postoji više od 250 000 internet prodavnica baziranih na ovoj platformi u svetu. Milioni programera širom sveta rade na razvoju i unapređenju ove platforme ...

DETALJNIJE ...

Tehnologija za prepoznavanje lica

face460x276TEHNOLOGIJA ZA PREPOZNAVANJE LICA je do te mere raširena na savremenim fotoaparatima ili kamerama, odnosno pametnim telefonima sa ugrađenim kamerama, da se pojedini članovi američkog Senata zalažu da se njena upotreba reguliše zakonom.
Primera radi, senator Al Franken, predsednik podkomiteta za zaštitu privatnosti, koji deluje u okviru senatskog pravnog komiteta, založio se za donošenje zakona koji bi regulusao način na koji državne agencije i ustanove, ali i privatne kompanije u SAD koriste informacije prikupljene pomoću tehnologije za prepoznavanje lica. "Naše osnovno pravo je da imamo kontrolu nad našim privatnim podacima", izjavio je senator Franken, koji je posebno istakao američki Savezni istražni biro (FBI) i kompaniju Facebook, kao one koji bi morali da vode računa o podacima koje prikupljaju.
Trenutno, u američkom zakonodavstvu ne postoje propisi koji regulišu upotrebu podataka prikupljenih tehnologijom za prepoznavanje lica. FBI i američki Sekretarijat za bezbednost zemlje (Department of Homeland Security) imaju ogromne baze sa biometrijskim podacima u koje iz dana u dan dodaju i podatke prikupljene tehnologijom za prepoznavanje lica. Sa druge strane, na Facebooku se prema nekim podacima svakog dana postavi oko 300 miliona fotografija, od kojih mnoge sadrže podatke o osobama koje se nalaze na snimcima. "Mnogi Amerikanci čak ni ne znaju da se slike njihovih lica već nalaze u nekoj bazi podataka", ističe senator Franken.
Predstavnici FBI-ja su u komentaru ovih predloga američkih zakonodavaca naveli da ta agencija koristi isključivo baze sa fotografijama osoba koje su nekada bile uhapšene, dok se slike onih stanovnika SAD koji nikada nisu došli u sukob sa zakonom ne nalaze u bazama agencije .

 

Preuzeto sa: IT Vesti ,
web site :
https://www.itvesti.info/

Copyright © MD VISIONS 2000 - 2020. Sva prava zadržana. Website designed by MD Visions web dizajn Beograd, Srbija