Baze podataka

Po definiciji Relaciona Baza Podataka je skup podataka koji indukuju veze između elemenata podataka ili da budemo jasniji relacione baze podataka predstavljaju skup povezanih podataka . Cilj uvođenja ovakvih poslovnih aplikacija je obezbeđivanje automatizacije poslovanja u čitavoj firmi. Relacione baze podaka svoju punu snagu dobijaju integrisanjem u složene dinamične Web aplikacije zasnovane na najnovijim programskim alatima.

relacione baze podataka

Relacione baze podataka

Za realizaciju koncepta baze podataka pored odgovarajuće hardverske opreme potrebno je obezbediti i programsku podršku (software), to jest zbirku programa koja predstavlja sistem za upravljanje bazom podataka (DBMS - Data Base Management System). DBMS u opštem slučaju ima dve osnovne funkcije. Prva je da memoriše i održava podatke koji izražavaju svojstva posmatranih objekata (entiteta).

Ova funkcija se obavlja pomoću jezika za definisanje podataka i strukturu podataka (DDL - Data Definition Language). Druga funkcija omogućava kontrolisan pristup do memorisanih podataka i prikazivanje podataka na zahtev korisnika. Za sprovođenje ove funkcije koristi se jezik za manipulaciju podacima (DML - Data Manipulation Language).

Baza podataka i aplikacije koje se na nju oslanjaju podložni su čestim promenama. Osim periodičnih promena izazvanih razvojem opreme (pojava “moćnijih” računara, veće brzine, memorijskog kapaciteta i dr.), baza podataka izložena je promenama korisničkih zahteva. Novi uslovi i pravila poslovanja reflektuju se ne samo na promene parametara korisničkih programa - aplikacija, već i na promene u fizičkoj i logičkoj strukturi baze podataka. DBMS ima ulogu da obezbedi korisniku uvek istu dostupnost podataka bez obzira na eventualne promene. On poznaje fizičku i logičku strukturu baze na jednoj strani i zahteve korisnika programa na drugoj strani, što mu omogućava da deluje kao specifičan posrednik (interface).

Relaciona baza podataka se svojom razvijenom teorijskom osnovom i jednostavnim izražavanjem odnosa između podataka u obliku dvodimenzionalnih tabela, izdvojila u odnosu na druge baze podataka (hijerarhijske i mrežne). U njoj su podaci prezentovani skupovima vremenski promenljivih relacija. Relacioni sistem za upravljanje bazom podataka (RDBMS - Relation Data Base Management System) omogućava obavljanje najrazličitijih operacija nad relacijama i kombinovanje relacija da bi korisniku obezbedio odgovore na sva pitanja koja imaju smisla s obzirom na sadržaj baze podataka.